Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odpady

 

Obec je zo zákona pôvodca odpadu a musí riešiť jeho likvidáciu a separáciu.

Základné princípy:

 • V obci Dubová máme zavedený množstvový zber komunálneho odpadu - poplatník si môže vybrať veľkosť nádoby a interval vývozu tak, aby pokryl potreby domácnosti. Tento systém je spravodlivejší ako systém platby „na hlavu“, ale nie je dokonalý. V poplatku si neplatíme len komunálny odpad vyvezený z našej nádoby – službu, ale do objemu nádoby (aj prázdnej) sú zarátané náklady na nakladanie so všetkými odpadmi (najdrahšie sú nadrozmerný, nebezpečný, cintorínsky a likvidácia čiernych skládok v celom katastri)
 • Do nádob na verejných priestranstvách (zastávky autobusov, v parku, pri ZŠ, MŠ, OcÚ, na cintoríne a v športovom areáli) komunálny odpad, papier a plasty z domácností nepatria.
 • Pre každú nehnuteľnosť je povinné mať nádobu na komunálny odpad bez ohľadu na trvalý pobyt (výnimky vo VZN). Platcom poplatku za odpad sme z titulu trvalého pobytu ale aj z titulu vlastníctva nehnuteľnosti.
 • Separácia je činnosť, ktorá sa vykonáva v domácnostiach.
 • Papier a plasty sa nielen separujú v domácnosti, ale v obci Dubová sa z domácností aj zbierajú vo farebne určených, alebo priesvitných mechoch. Veľkokapacitné kontajnery na pier a plasty sú určené pre objekty obce (škola, škôlka, obecný úrad a pošta, športový areál, cintorín, chata Fugelka).
 • Na verejných priestranstvách sú stojiská kontajnerov – tu sa zbierajú kovy, sklo, tetrapaky a šatstvo.
 • Biologicky rozložiteľné odpady (BRO) zo záhrad a poľnohospodárskej pôdy (vinohrady) je zakázané spaľovať. Od roku 2010 obec zabezpečuje kompostéry pre domácnosti a drevnaté súčasti BRO (haluzina a vinič zo záhrad) je možné odovzdať na skládke, prípadne si objednať techniku na drvenie. BRO z poľnohospodárskej výroby obec nezabezpečuje (vinohrady, sady, poľnohospodárska pôda..)
 • Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) v domácnosti likviduje každá domácnosť sama dôslednou separáciou, kompostovaním a skrmovaním kožušinovými zvieratami. Takmer 90% domácností podpísalo prehlásenie o nakladaní s týmto odpadom v domácnosti a keďže sme vo vidieckom prostredí, nie je povinnosť zabezpečiť jeho samostatné zvážanie a likvidáciu obcou.
 • ak na tovare, obale, výrobku nájdete znak recyklácie, zamyslite sa, ako a kde je ho možné recyklovať...

najdôležitejšia je redukcia tvorby - predchádzanie vzniku odpadov podľa hierarchie nakladania s odpadmi:

 • redukciaod konzumu k trvalým hodnotám (používam prírodné a trvalé materiály a len toľko, koľko naozaj potrebujem, nakupujem s rozumom, neovláda ma davová psychóza a reklama)
 • opätovné použitiedruhý život (opravím alebo nájdem niekoho, kto opraví a použije)
 • materiálová recyklácianová šanca (premením na upotrebiteľný materiál)
 • energetické zhodnotenieposledná šanca (využijem ako palivo – pozor ! - v domácnostiach len čisté drevo a štiepka – v žiadnom prípade drevotrieska, lepenka, dyhy, lakované, farbené, lepené a morené drevo a nábytok !)
 • spaľovanieplytvanie potenciálom (nikdy v domácnostiach! Spaľovanie a spoluspaľovanie akýchkoľvek odpadov v bežných kotloch kúrenia je čistá rakovina do okolia !)
 • skládkovaniepremrhaný potenciál  (ale len v povolených a kontrolovaných zariadeniach)

Ďalšie informácie sú najmä v materiáloch na našej stránke,  o vývozných dňoch, zmenách a podrobnostiach informujeme prostredníctvom Obecného rozhlasu, sms systému, FB  a Dubovských novín.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Zber papiera a plastov po novom – článok 40.5 kB doc 5.2.2020
Zber a separácia kovov – článok 29.5 kB doc 5.2.2020
Odpady – problém súčasnosti 97.5 kB doc 5.2.2020
Separovaný zber pre rok 2013 100.5 kB doc 5.2.2020
Vývozné dni pre rok 2013 40.5 kB xls 5.2.2020
Súťaž – Na skládky 435.4 kB pdf 5.2.2020
Nelegálne skládky odpadu 551.4 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni pre rok 2014 36.5 kB xls 5.2.2020
Vývozné dni – separovaný zber 2014 232.4 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni pre rok 2015 38 kB xls 5.2.2020
Vývozné dni – separovaný zber 2015 100.5 kB doc 5.2.2020
Vývozné dni pre rok 2016 146.3 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni separovaný zber 2016 193.9 kB pdf 5.2.2020
Triedenie odpadov 151.2 kB pdf 5.2.2020
Šetri miesto v kontajneri 442.6 kB pdf 5.2.2020
Zber a separácia baterií a akumlátorov 195.5 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni separovaný zber 2017 204.6 kB pdf 5.2.2020
Program odpadového hospodárstva obcí Mikroregiónu Červený kameň, združenie obcí 817.1 kB pdf 5.2.2020
Zber a separácia akumulátorov 461.2 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni 2018 149.3 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni pre separovaný zber 2018 197 kB pdf 5.2.2020
Rebríček miest a obcí v triedení odpadu 140.9 kB xlsx 5.2.2020
Základné pravidlá triedenia 469.6 kB pdf 5.2.2020
Čas rozkladu odpadu v prírode 106.7 kB pdf 5.2.2020
Čo patrí a nepatrí do farebných kontajnerov 1.39 MB pdf 5.2.2020
Čo sa z recyklovaného odpadu vyrába 867.8 kB pdf 5.2.2020
Trieď kovový odpad 524 kB pdf 5.2.2020
Certifikát vytriedeného odpadu 2018 343.7 kB pdf 5.2.2020
Vývozné dni odpadov 2020 89.5 kB xls 5.2.2020
Triedením skla šetríme prírodné zdroje 130.3 kB pdf 20.2.2020
Preco_su_kontajnery_ plne_ENVI-PAK 130 kB pdf 2.3.2020
MACH_zber_akumulatorov 210.3 kB pdf 11.3.2020
plasty_vhodne_na_recyklaciu 334.5 kB pdf 6.5.2020
TS_ENVI_ PAK_Zverejnil_Vzdelávacie_materiály_pre_deti_a_mládež_školy 226.2 kB pdf 2.6.2020
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov 178.6 kB pdf 10.6.2020
Stlacajme_odpad_plagat_A3 475.3 kB pdf 19.6.2020
Všetko čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera 204.4 kB pdf 18.8.2020
Manuál nakladania s odpadmi pre obyvateľov obce Dubová 384.2 kB pdf 27.8.2020
Co_nepatri_do_triedeneho_zberu_plagat_A3_3Q_2020 1020.1 kB pdf 30.8.2020
zber_akumulatorov_2020 178.6 kB pdf 27.11.2020
Vianocny_plagat_A4 2.39 MB pdf 7.12.2020
kalendar_vyvozu_2021 563.7 kB pdf 13.12.2020
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Dubová - manuál pre obyvateľa 792.2 kB pdf 22.2.2021
Oznamenie o úrovni vytriedenia odpadu 2020 126.8 kB pdf 4.3.2021
zber_akumulatorov_2021 178.6 kB pdf 15.3.2021
Pravdy_a_myty_o_odpade_plagat_A4 853.8 kB pdf 25.3.2021
kalendar_vyvozu_2_2021 620.4 kB pdf 14.6.2021
separacia_baterie_2021 239.3 kB pdf 15.6.2021
Poplatky_za_odpad_plagat_A4 661.8 kB pdf 1.7.2021