Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom úpravy tohto zákona je verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby. V závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky sa ustanovujú postupy, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky.

Verejný obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy pre zadávanie nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami.

Nadlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka je ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako: a) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), b) 193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) 4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zákazka

Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u nadlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: a) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, b) 200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka

Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podlimitnej zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako: a) 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený u podprahovej zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

 

NEPREHLIADNITE:

 

 

Verejné obstarávanie – zákazky s nízkou hodnotou

(tovary a služby -TS / práce – P)* nad 1000,- €

Názov Druh* Vyhlásená/ zadané § Text Uplynutie Otváranie Zápisnica / suma €
Aktualizácia UPO obce P 28.03.2011 výzva 14.04.2011 18.04.2011 vyhodnotenie
Zámer – EIA na lokalitu Za Hoštáky P 28.03.2011 výzva 14.04.2011 18.04.2011 vyhodnotenie
Závlaha športového areálu P 10.05.2011 výzva 20.05.2011 23.05.2011 vyhodnotenie
Vzduchová dezinfekcia – Medipharm s.r.o., Popradská 57, Košice, IČO 36572900 TS čl. 10 smernice       1586,4
UŠ Dolné humná TS 29.06.2011 výzva 15.07.2011 18.07.2011 vyhodnotenie
parkety – Fúgelka (projekt PR 2.1.7.) – Jaroslav Valentín, Hlavná 117, Jablonec, IČO 37605861 P čl.11.1. smernice       2557,96
parkety – OÚ (projekt PR 2.1.8.) – Jaroslav Valentín, Hlavná 117, Jablonec, IČO 37605861 P čl.11.1. smernice       1855,05
rekonštrukcia elektriny OÚ (projekt PR 2.1.8.) Peter Balaga – Elektroinštalácie, 900 88 Doľany 310, IČO 346 76 252 P čl.11.1. smernice       4320,67
oprava nábytku a nový nábytok na obecný úrad, Michal Duban, Hlavná 13, 900 90 Dubová, IČO 44701721 TS čl. 10.1. smernice       1280
umývačky riadu ŠJ, spoločenská sála, RM Gastro – JAZ s.r.o., Rybničná 1, 915 01 NMnV, IČO 34153004 TS 04.10.2011 prieskum trhu – akcia     zápisnica
Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí SR v roku 2011 P 07.11.2011 výzva 08.11.2011 21.11.2011 zápisnica
jednoduché pozemkové úpravy Za Hoštáky TS 16.1.2012 výzva 27.1.2012 30.1.2012 vyhodnotenie
rekonštrukcia priestranstva pred MŠ P čl.11.1. smernice       2000
rekonštrukcia priestranstva pred areálom TJ P čl.11.1. smernice       2000
úprava obrubníkov pod parkom v obci P čl.11.1. smernice       2500
dopravný projekt TS 7.3.2012 výzva 16.3.2012 19.3.2012 zápisnica
dopravné znečenie MK P čl.11.1. smernice 5672,10-
úprava okolia účelovej komunikácie pri skládke P 29.11.2012   7.12.2012 7.12.2012 zápisnica
UŠ Za kaplnkou TS 22.4.2013 výzva 3.5.2013 6.5.2013 zápisnica
UŠ Horné lúky TS 22.4.2013 výzva 3.5.2013 6.5.2013 zápisnica
Rekonštrukcia chodníka od kostola P 22.4.2013 výzva 3.5.2013 6.5.2013 zápisnica
PD kanalizácia Hydrocoop s.r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava TS 22.4.2013       odôvodnenie 234/2013
IČ kanalizácia – Hydrocoop s.r.o, Dobšinského 32, 811 05 Bratislava TS 22.4.2013       odôvodnenie 235/2013
Prekrytie melioračného kanála TS 12.8.2013 výzva 23.8.2013 23.8.2013 vyhodnotenie
ZaD UPO č. 2 TS 19.5.14 IV- 7.2 žiadosť 30.5.2014 1.6.2014  
UŠ Horné humná TS 9.7.2014 žiadosť 31.7.2014 1.8.2014 záznam o prieskume 314/2014
štúdia obchvat TS 29.7.2014 záznam o prieskume 313/2014
recyklačné centrum TS 15.10.2014 žiadosť 31.10.2014 3.11.2014 záznam o prieskume 476/2014
pripojenie obecných budov na kanalizáciu TSP 27.11.2014 žiadosť 18.12.2014 19.12.2014
dodávateľ potravín do ŠJ TS 23.2.2015 výzva 21.3.2015 24.3.2015 záznam o prieskume 172/2015
PD terénne úpravy TS 7.4.2015 výzva 17.4.2015 17.4.2015 záznam o prieskume 220/2015
PD – turisticko informačné body TS 16.2.2016 výzva 19.2.2016 19.2.2016 záznam o prieskume 110/2016
poradenstvo a manažment TS 17.3.2016 výzva+ príloha 24.3.2016 24.3.2016  
TATAMI TS 30.3.2016 výzva 8.4.2016 12.4.2016  
pripojenie obecných budov na kanalizáciu TSP 8.6.2016 výzva + zmluva 17.6.2016 17.6.2016 záznam o prieskume 331/2016
ZaD č. 3 TS 18.7.2016 výzva  10.8.2016 11.8.2016  
chodník TSP 20.7.2016 výzva 9.8.2016 10.8.2016  
PD kanalizácia 2.etapa TS 18.10.2016 výzva 28.10.2016 28.10.2016 zápisnica
výstava Cesty V.Šikulu S 31.10.2016 výzva 4.11.2016 4.11.2016

 

508/2016-03

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Aktualizácia UPO obce výzva 52 kB doc 5.2.2020
Aktualizácia UPO obce vyhodnotenie 47.5 kB doc 5.2.2020
Zámer – EIA na lokalitu Za Hoštáky výzva 53 kB doc 5.2.2020
Zámer – EIA na lokalitu Za Hoštáky vyhodnotenie 46 kB doc 5.2.2020
Závlaha športového areálu výzva 53.5 kB doc 5.2.2020
Závlaha športového areálu vyhodnotenie 48 kB doc 5.2.2020
UŠ Dolné humná výzva 51.5 kB doc 5.2.2020
UŠ Dolné humná vyhodnotenie 46 kB doc 5.2.2020
Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí SR v roku 2011 výzva 53.5 kB doc 5.2.2020
Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí SR v roku 2011 zápisnica 39 kB doc 5.2.2020
jednoduché pozemkové úpravy Za Hoštáky výzva 54 kB doc 5.2.2020
jednoduché pozemkové úpravy Za Hoštáky vyhodnotenie 36.5 kB doc 5.2.2020
dopravný projekt zápisnica 51 kB doc 5.2.2020
úprava okolia účelovej komunikácie pri skládke výzva 51 kB doc 5.2.2020
úprava okolia účelovej komunikácie pri skládke zápisnica 40.5 kB doc 5.2.2020
UŠ Za kaplnkou výzva 50.5 kB doc 5.2.2020
UŠ Za kaplnkou zápisnica 46.5 kB doc 5.2.2020
UŠ Horné lúky výzva 50.5 kB doc 5.2.2020
UŠ Horné lúky zápisnica 47.5 kB doc 5.2.2020
Rekonštrukcia chodníka od kostola výzva 51 kB doc 5.2.2020
Rekonštrukcia chodníka od kostola zápisnica 40.5 kB doc 5.2.2020
PD kanalizácia Hydrocoop s.r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 41 kB doc 5.2.2020
IČ kanalizácia – Hydrocoop s.r.o, Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 40.5 kB doc 5.2.2020
Prekrytie melioračného kanála vyhodnotene 39 kB doc 5.2.2020
Prekrytie melioračného kanála výzva 49.5 kB doc 5.2.2020
ZaD UPO č. 2 51.5 kB doc 5.2.2020
UŠ Horné humná 46.5 kB doc 5.2.2020
recyklačné centrum 49.5 kB doc 5.2.2020
pripojenie obecných budov na kanalizáciu 52 kB doc 5.2.2020
dodávateľ potravín do ŠJ výzva 228.5 kB doc 5.2.2020
záznam o prieskume 172/2015 52.5 kB doc 5.2.2020
PD terénne úpravy 52 kB doc 5.2.2020
záznam o prieskume 220/2015 49 kB doc 5.2.2020
PD – turisticko informačné body 48 kB doc 5.2.2020
záznam o prieskume 110/2016 45.5 kB doc 5.2.2020
poradenstvo a manažment 80.4 kB pdf 5.2.2020
TATAMI 46 kB doc 5.2.2020
pripojenie obecných budov na kanalizáciu 429.2 kB pdf 5.2.2020
záznam o prieskume 331/2016 88.2 kB pdf 5.2.2020
ZaD č. 3 246 kB pdf 5.2.2020
chodník 410.3 kB pdf 5.2.2020
PD kanalizácia 2.etapa výzva 176.3 kB pdf 5.2.2020
PD kanalizácia 2.etapa zápisnica 173.4 kB pdf 5.2.2020
výstava Cesty V.Šikulu výzva 354.4 kB pdf 5.2.2020
508/2016-03 zmluva 217.5 kB pdf 5.2.2020