Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty

Malokarpatské kultúrno-historické centrum a rekreačno-turistické zariadenie

 • podané 23.6.2006
 • zamietnuté 16.2.2007
 • objem žiadaných prostriedkov 69 979 360, – Sk

jpdc

 

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová – chystáme žiadosť

 • podané 18.5.2007
 • schválené 25.9.2007 (zmluva)
 • VO: Agentúra VO, Púchovská 12, Bratislava podľa Smernice o VO
 • zhotoviteľ: Pittel + Brausewetter s.r.o., Bulharská 139, 821 04 Bratislava 2
 • ukončenie: 31.10.2008 (odovzdanie stavby)
 • Podpora NFP EÚ: 2 025 745,13, – Sk
 • Podpora NFP ŠR: 1 823 170,99, – Sk
 • Vlastné zdroje: 421 293,94, – Sk

jpdc_1

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dubová

 • podané 18.5. 2007
 • schválené 8.11.2007 (zmluva)
 • VO: Agentúra VO, Púchovská 12, Bratislava podľa Smernice o VO
 • zhotoviteľ : FOND CONSULT s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava 2
 • ukončenie 4.7.2008 (odovzdanie PHSR)
 • Podpora NFP EÚ 217 175,- Sk
 • Podpora NFP ŠR 195 457,51,- Sk
 • Vlastné zdroje 21 717,49,- Sk
 • spolu 434 350,- Sk

jpdc

 

Generel zelene a komplexná úprava verejného priestranstva

 • podané 30.10.2007
 • schválený 16.4.2008 (rozhodnutie MŽP)
 • VO: Obecný úrad Dubová podľa Smernice o VO
 • zhotoviteľ: Slovenská agentúra životného prostredia, Hanulova5/D, Bratislava
 • ukončenie 20.10.2008 (odovzdanie generelu)
 • Podpora MŽP SR (Envirofon) 85 500,- Sk
 • Vlastné zdroje 4 500,- Sk
 • spolu 90 000,- Sk

enviropod

 

Separácia a zhodnocovanie BRO Environmentálny fond

 • podané 30.10.2007
 • zamietnuté 2007
 • objem žiadaných prostriedkov 673 000,- Sk

enviro

 

Vzdelávanie zamestnancov samosprávy

 • UPSVaR Pezinok
 • podané 18.4.2008
 • schválené 12.6.2008 (zmluva)
 • VO: Obecný úrad Dubová podľa Smernice VO
 • školitelia: ZF Linqua, Tecprom Trifit, T. Hájniková
 • ukončenie: december 2008
 • Podpora NFP UPSVaR 76.920,- SKK
 • Vlastné zdroje 55.640,- SKK
 • spolu 132.560,- SKK

esf

 

Zdravo sa hrať – podpora zdravia a športu detí v MŠ Dubová (rekonštrukcia pieskoviska a úprava okolia v MŠ)

 • projekt z Nadácie Slovenskej sporiteľne prihlásila pani Marcela Šuplatová
 • žiadosť 11.5.2008
 • zmluva Na 27-2008 z 3.9.2008
 • zhotoviteľ – Obec Dubová svojpomocne
 • ukončenie 18.11.2008
 • Podpora Marcela Šuplatová 7000,- Sk
 • Podpora Nadácia SLSP 14000,- Sk
 • spolu 21000,- Sk

projekty_clip_image002

 

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová 2. etapa

 • spolupráca: Cassis Consult, s.r.o.
 • podané 13.2.2009
 • zamietnuté 14.5.2009
 • VO: Ing. Zita Táborská, OSO
 • zhotoviteľ: Ing. Lipka – záhradná architektúra
 • objem žiadaných prostriedkov : 386.956,12 €

jpdcrevitalizacia

 

Obnova verejného priestranstva v obci Dubová

 • spolupráca Cassis Consult, s.r.o.
 • podané 14.9.2009
 • výzva na doplnenie 5.1.2010 (predbežne schválené – čakáme na podpis zmluvy s ministerstvom)
 • schválené : 21.10.2010
 • podpis zmluvy:
 • VO dokumentácie : Ing. Zita Táborská, OSO
 • VO realizácie : Ing. Stanislav Rízek
 • zhotoviteľ dokumentácie: Land art, s.r.o.
 • realizátor : EURO-BUILDING a.s.Bratislava
 • objem žiadaných prostriedkov 468 393,77 €

revitalizacia

 

Žiadosť o dotáciu na základe výzvy z 5.10.2009 podľa Výnosu MP SR č. 2357/2008-100

 • Úspora energií v MŠ Dubová
 • podané 28.10.2009
 • vypracoval: Ľudovít Ružička – starosta
 • zamietnuté : 7.12.2009
 • objem žiadaných prostriedkov :13.600,- €

ms_podohospodarstvo

 

Žiadosť o dotáciu na základe Výnosu MF SR č. MF/8712/2009-131 na účely informatizácie spoločnosti

 • Dubová proti vylúčeniu z IT spoločnosti
 • podané 11.7.2009
 • neschválené (ministerstvo neoznamuje zamietnutie)
 • objem žiadaných prostriedkov: 83.365,67- €

ms_podohospodarstvo

 

Knižnica Vincenta Šikulu

 • http://www.nadaciapontis.sk/
 • spolupráca – Iveta Tomašovičová
 • realizácia január – jún 2011
 • predĺženie do 15.10.2011
 • účel – zatraktívnenie knižnice (literatúra a policové zostavy)
 • podpis zmluvy 3.12.2010
 • realizácia – dobrovoľníci a zamestnanci obce
 • objem prostriedkov: 1400,- €

telekom

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Rada vlády pre prevenciu kriminality

Obvodný úrad Bratislava, Staromestská 6, Bratislava 814 40

Žiadosť o dotáciu na projekt: Zvýšenie bezpečnosti bývania obyvateľov obce Dubová (projekt dopravného značenia a časť realizácie dopravného značenia)

 • podané 30.12.2011 (spis 696/2011)
 • schválené 29.2.2012
 • zmluva podpísaná 7.5.2012 (spis 262/2012 – 26/BA/2012)
 • obstaranie realizátora projektovej dokumentácie – výzva na predloženie cenovej ponuky 7.3.2012 (spis 111/2012)
 • spracovanie projektu dopravného značenia: Ready For Call, s.r.o. Hubeného 62, 831 53 Bratislava
 • súhlas ODI v Pezinku 4.5.2012 (spis 321/2012)
 • určenie dopravného značenia na cesty BSK 16.10.2012 (spis 432/2012)
 • určenie dopravného značenia miestnych komunikácií 6.11.2012 (spis 454/2012)
 • objednanie značiek 1.a časť 2.etapy 21.11.2012 (obj. 2/2012)
 • realizátor Signatech s.r.o., Častá
 • žiadané 12.000 €
 • schválené 2.000€
 • realizácia 7.672,10 € (projekt 2000 € – grant, značky 5672,10 € – vlastné zdroje)

mnvn

 

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

 • Obnova chodníka Hlavná ulica 1.etapa
 • žiadosť 24.5.2016 (276/2016)
 • suma projektu 19 000
 • žiadaná dotácia 17.100
 • zmluva o dotácii 14.7.2016 (363/2016)
 • obstarávanie 20.7.2016 (377/2016)
 • zmluva o dielo 18.8.2016 (416/2016)
 • realizátor: Patrik Lukačovič – Drobiševa 33, Pezinok, IČO 45 394 407
 • odovzdanie 28.11.2016
 • rozpočet:
  • celková suma 18 639,77
  • v tom dotácia 6 000
  • vlastné zdroje 12 639,77

bsk_logo

 

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

 • Rekonštrukcia chodníka a okolia studničky – obnova sakrálnej cesty na Vítkovom vŕšku
 • žiadosť 26.4.2018
 • suma projektu 10 140€
 • žiadaná dotácia 8000€
 • poskytnutá dotácia 6000€
 • zmluva o dotácii 2.7.2018
 • obstarávanie máj 2018
 • zmluva o dielo 18.5.2018
 • realizátor: Steel-STAV s.r.o. Šenkvická cesta 11, Pezinok
 • odovzdanie 9.7.2018 – 25.11.2018
 • rozpočet:
  • celková suma 7 860€
  • v tom dotácia 6 000€
  • vlastné zdroje 1860€

bsk_logo