Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EWORKS.sk s.r.o., IČO: 46 483 608, so sídlom: Hlboká 7, 949 01 Nitra, ako prevádzkovateľ internetovej stránky nespracúva osobné údaje osôb navštevujúcich túto internetovú stránku. V prípade ak dotknutá osoba udelí súhlas na spracúvanie jej osobných údajov v súvislosti so zasielaním SMS alebo newsletterom zo strany prevádzkovateľa, budú ňou poskytnuté osobné údaje spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie riadneho doručovania SMS alebo newsletteru, a to na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby, ktorý predstavuje účel spracúvania.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľná registrácia dotknutej osoby pre doručovanie SMS alebo newsletteru s vyplnením údajov nevyhnutných pre ich doručovanie a s udeleným súhlasom pre spracúvanie osobných údajov za účelom doručovania, ktorú funkcionalitu zabezpečuje prevádzkovateľ.

SMS informátor

V prípade dobrovoľnej registrácie do služby SMS informátor webová stránka ukladá vaše telefónne číslo. Číslo nie je spojené so žiadnym iným údajom, ktorý by mohol byť považovaný za osobný (meno, adresa atď...). Registrácia nemôže vzniknúť náhodne alebo nedobrovoľne a musí byť potvrdená s telefónneho čísla, ktoré registrujete. Túto registráciu môžete kedykoľvek na stránke zrušiť a vaše číslo bude na trvalo odstránené z databázy obce. V súvislosti s vaším telefónnym číslom webová stránka neukladá žiadny druh štatistiky, ktorý by nebol úplne anonymizovaný.

Mailový newsletter

V prípade dobrovoľnej registrácie do služby mailový newsletter stránka ukladá vašu mailovú adresu. Mailová adresa nie je spojená so žiadnym údajom, ktorý by mohol byť považovaný za osobný (meno, adresa atď...). Registrácia nemôže vzniknúť náhodne alebo nedobrovoľne a musí byť potvrdená s mailového účtu, ktorý registrujete. Túto registráciu môžete kedykoľvek na stránke zrušiť a váš email bude na trvalo odstránený z databázy obce. V súvislosti s vaším mailom webová stránka neukladá žiadny druh štatistiky, ktorý by nebol úplne anonymizovaný.

Osobné údaje v uvedenom rozsahu budú uchovávané prevádzkovateľom po dobu trvania udeleného súhlasu, teda po dobu, po ktorú bude potrebné doručovať dotknutej osobe SMS alebo newsletter.

Prevádzkovateľ prostredníctvom e-mailovej adresy: info@moderneobce.sk dotknutej osobe na základe jej žiadosti:

  • poskytne podrobnejšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov prevádzkovateľom a prípadnými sprostredkovateľmi;
  • poskytne informáciu o rozsahu spracúvaných údajov o dotknutej osobe a umožní mu prístup k týmto údajom;
  • vyhovie uplatnenému právu dotknutej osoby na opravu osobných údajov, na ich prenosnosť a na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania v rozsahu, v akom to bude zlučiteľné s účelom ich spracúvania.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.