Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

prešetrenie sťažností a petícií – KOVZ

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010 Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti, v zmysle zákona o obecnom zriadení  (369/1990 Zb.) a súvisiacich predpisov vybavovať petície.

 • Predseda:
  • Tomáš Gašparovič
 • Členovia:
  • Kamila Stankovenová
  • Martin Vika

 

Komisia pre rozvoj vzdelávania a športu – KRVaŠ

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

 • Predseda:
  • Peter Moravčík
 • Členovia:
  • Mária Moravčíková
  • Ria Hutterová
  • Viliam Valentovič
  • Peter Žigo
  • Eva Dolníková ml.
  • Peter Jakubec 
  • Eva Manduláková
  • Ján Geršič

 

Komisia pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu – KRKaCR

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach rozvoja kultúry, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií, propagácie obce, rozvoja informačného systému obce a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

 • Predseda:
  • Ema Gavorníková
 • Členovia:
  • Stanka Tomašovičová
  • Mária Polčicová
  • Renáta Jakubcová
  • Veronika Zacharová
  • Martin Schwarz ml.
  • Michal Remenár
  • Lýdia Cibulová
  • Simona Jakubcová

 

Komisia finančná a pre správu majetku – FaSM

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach  rozpočtu a financií, správy obecného majetku.

 • Predseda:
  • Jozefína Žáková
 • Členovia:
  • Kamil Džačovský
  • Ľubomír Krajčovič
  • Peter Žák

 

Komisia sociálna a zdravotná

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej prevencie.

 • Predseda:
  • Kamila Stankovenová
 • Členovia:
  • Mária Lujza Moravčíková
  • Mária Zajíčková
  • Eva Grigerová
  • Milan Schavel

 

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – STK

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a  výstavby, poľnohospodárstva a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podnikania a služieb.

 • Predseda:
  • Marcel Magát
 • Členovia:
  • Alica Polčicová ml.
  • Marián Grellneth st.
  • Jaroslav Gloznek
  • René Gladiš
  • Martin Pohrebovič