Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie vo volebnom období 2018-2022

Komisia na ochranu verejného záujmu

prešetrenie sťažností a petícií – KOVZ

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010 Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti, v zmysle zákona o obecnom zriadení  (369/1990 Zb.) a súvisiacich predpisov vybavovať petície.

 • Predseda:
  • Peter Moravčík
 • Členovia:
  • Marcel Magát,
  • Ema Gavorníková

 

Komisia pre rozvoj vzdelávania a športu – KRVaŠ

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

 • Predseda:
  • Peter Moravčík,
 • Členovia:
  • Marcela Benčuriková,
  • Simona Jakubcová,
  • Viliam Zachar st.,
  • Vladislav Manduľák,
  • Vanesa Blanáriková,
  • Mária Moravčíková,
  • Ivana Májeková,
  • Viliam Valentovič,
  • Ria Hutterová

 

Komisia pre rozvoj kultúry a cestovného ruchu – KRKaCR

Komisia je stálym  poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach rozvoja kultúry, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií, propagácie obce, rozvoja informačného systému obce a hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

 • Predseda:
  • Valéria Toráčová,
 • Členovia:
  • Jana Koníková,
  • Magdaléna Grellnethová,
  • Stanislava Tomašovičová,
  • Lýdia Cibulová,
  • Michal Oškera,
  • Renáta Jakubcová,
  • Eva Kenderessy,
  • Martin Schwarz ml.

 

Komisia finančná, sociálna, zdravotná  a pre správu majetku – FSK

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  rozpočtu a financií, správy obecného majetku, sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej prevencie.

 • Predseda:
  • Jozefína Žáková
 • Členovia:
  • Mária Polčicová,
  • Roman Vizváry,
  • Milan Schavel

 

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – STK

Komisia je stálym poradným,  iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva  v oblastiach  životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a  výstavby, poľnohospodárstva a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podnikania a služieb.

 • Predseda:
  • Marcel Magát
 • Členovia:
  • Pavol Lukačovič,
  • Ema Gavorníková,
  • Samuel Tomašovič,
  • Tomáš Gašparovič,
  • Nicola Tomašovičová,
  • Jaroslav Gloznek,
  • Marián Grellneth st.