Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie vo volebnom období 2010-2014

Komisia na ochranu verejného záujmu – KOVZ:

 • Vladislav Manduľák – predseda (z kandidátky SNS)
 • Monika Setnická (z kandidátky SNS)
 • Jozef Zajíček (nezávislý kandidát)

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce.

 

Komisia na prešetrenie sťažností a petícií – KSP:

 • Vladislav Manduľák – predseda
 • Pavol Vydra
 • Blažena Koníková

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010 Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti, v zmysle zákona o obecnom zriadení (369/1990 Zb.) a súvisiacich predpisov vybavovať petície.

 

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, agroturistiky a športu – KRKVAŠ:

 • Renáta Jakubcová – predseda
 • Monika Setnická
 • Jana Koníková
 • Magdaléna Grellnethová
 • Simona Jakubcová
 • Stanislava Tomašovičová
 • Katarína Jakubcová
 • Miroslav Kučera
 • Juraj Schwarz
 • Dominika Orthová
 • Patrícia Orthová

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach práce s deťmi a mládežou, rozvoja kultúry, rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií, propagácie obce, rozvoja informačného systému obce, hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

 

Komisia finančná, sociálna, zdravotná a pre správu majetku – FSK:

 • Zajíček Jozef – predseda
 • Mária Pešková
 • Galina Vizváryová
 • Blažena Koníková
 • Ivan Peschl
 • Tomáš Tomáška
 • Juraj Meško

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach rozpočtu a financií, správy obecného majetku, sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej prevencie.

 

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – STK:

 • Štefan Gregorička – predseda
 • Pavol Lukačovič
 • Alena Krchnáková
 • Miloš Koník
 • Andrej Hozlár
 • Rudolf Oškera

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a výstavby, poľnohospodárstva a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podnikania a služieb.