Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie vo volebnom období 2014-2018

Komisia na ochranu verejného záujmu – KOVZ

 • Roman Vizváry – predseda
 • Eva Severínová
 • Jakub Kučera

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, má za úlohu v zmysle zákona o ochrane verejného záujmu (357/2004 Z.z.) prekontrolovať správnosť a úplnosť Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce, v zmysle zákona o sťažnostiach (9/2010 Z.z.) a smernice č. 9 prešetrovať sťažnosti, v zmysle zákona o obecnom zriadení (369/1990 Zb.) a súvisiacich predpisov vybavovať petície.

Komisia pre rozvoj kultúry, vzdelávania, agroturistiky a športu – KRKVAŠ

 • Renáta Jakubcová – predseda
 • Roman Vizváry
 • Jana Koníková
 • Magdaléna Grellnethová
 • Simona Jakubcová
 • Stanislava Tomašovičová
 • Katarína Jakubcová
 • Marcela Benčuriková
 • Lýdia Cibuľová
 • Tomáš Staho
 • Michal Oškera
 • Marianna Zemková

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach rozvoja kultúry, rozvoja vzdelávania a školstva, rozvoja športu, rozvoja cestovného ruchu, udržiavania tradícií, propagácie obce, rozvoja informačného systému obce, hodnotného využívania voľného času všetkými kategóriami obyvateľov.

Komisia finančná, sociálna, zdravotná a pre správu majetku – FSK

 • Eva Severínová – predseda
 • Mária Pešková
 • Galina Vizváryová
 • Štefan Gregorička
 • Ivona Džupová
 • Ivan Peschl
 • Mária Polčicová
 • Peter Žák

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach rozpočtu a financií, správy obecného majetku, sociálnych služieb a rodiny, rozvoja zamestnanosti, zdravotnej prevencie.

Komisia pre životné prostredie, výstavbu, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo – STK

 • Jakub Kučera – predseda
 • Eva Severínová
 • Alena Krchnáková
 • Rudolf Duban
 • Petra Kučerová
 • Ivan Magala
 • Rudolf Oškera

Komisia je stálym poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva v oblastiach životného prostredia, odpadového hospodárstva, územného plánovania a výstavby, poľnohospodárstva a veterinárnej starostlivosti, lesného a vodného hospodárstva, poľovníctva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podnikania a služieb.