Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kvalita ovzdušia

Nová štvrť - križovatka ul. Novosadská X Agátová

 

Skládka Dubová

 

SHMU

 

Obecný úrad

 

Cintorin - ul. Družstevná


 

Obecný úrad - Meteo PROFI

 

NOVÝ SYSTÉM MERANIA KVALITY OVZDUŠIA

Systém merania kvality ovzdušia od spoločnosti AG Data dala Skládka odpadov Dubová s.r.o. v spolupráci s Obcou Dubová inštalovať v priestoroch skládky, na budove Obecného úradu, v priestore športového areálu, v priestore cintorína a v lokalite Novosady. Zámerom je porovnávať kvalitu ovzdušia  a jej ovplyvňovanie existenciou skládky, dopravou, prevádzkou malých zdrojov znečistenia ovzdušia (kúrením), nepovoleným spaľovaním BRO, prachom pochádzajúcim z ciest a spevnených povrchov. Pachové stopy v ovzduší - zápach zo skládky, z chovu zvierat, kvasných procesov sú na báze metánu (na skládke sa meria dvakrát ročne a výsledky sa hlásia na SIŽP) sú zatiaľ nad finančné možnosti tohto systému. V rámci konferencie o kvalite ovzdušia boli v Bratislavskom kraji identifikované ako najnebezpečnejšie vplyvy znižujúce kvalitu ovzdušia prachové častice a záťaž z dopravy - PM. Nikto týmto nechce povedať, že skládka neznižuje kvalitu života obyvateľov.

 

SO2 (Oxid siričitý)- vzniká pri spaľovaní fosílnych palív

       

NO2 (Oxid dusičitý) - automobilová doprava, spaľovanie zemného plynu

     

PM (Tuhé častice) - uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní tuhých látok a sú obsiahnuté aj vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa však dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu - prachom

CO (Oxid uhoľnatý)- vzniká pri nedokonalom spaľovaní fosílnych palív, a je súčasťou výfukových plynov motorových vozidiel. 

   

Zároveň bola na budove Obecného úradu Dubová inštalovaná meteorologická stanica, kde môžete vidieť smer vetra, zrážky, teplotu, atmosférický tlak a ich vplyv na kvalitu ovzdušia v sledovaných najnebezpečnejších súčastí ovzdušia.

 

Popis nameraných hodnôt

Veľmi dobrá – Ideálne podmienky pre vonkajšie aktivity
Dobrá – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Uspokojivá – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Vyhovujúca – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Zlá - Ak sa u vás objaví kašeľ alebo podráždenie hrdla obmedzte vonkajšie aktivity
Veľmi zlá - Obmedzte aktivity vonku a vetranie, najmä ak pociťujete akékoľvek nepríjemné pocity ako dráždenie v krku, pálenie očí alebo kašeľ

Prachové častice - PM sa merajú optickým senzorom  založeným na princípe laserového rozptylu.

Prachové častice a ich nebezpečnosť sa delia podľa svojej veľkosti.
PM10 – Častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do hrtanu a dolných dýchacích ciest.
PM4 – Častice menšie ako 4 mikrometre sú medziskupinou medzi PM10 a nebečnejšími PM2,5. Nedostanú sa cez hrtan a dolné dýchacie cesty až do priedušiek.
PM2,5 – Častice menšie ako 2,5 mikrometra sa usadzujú v prieduškách, oproti väčším časticiam zasahujú naše telo výraznejšie.
PM1 – Merané sú častice o veľkosti 0,3 – 1 mikrometer. Veľmi jemné prachové častice menšie ako 1 mikrometer sú najnebezpečnejším typom. Usadzujú sa v pľúcach, odkiaľ prechádzajú do krvného obehu.

Oxid dusičitý (NO2) - jeho hodnoty sa merajú digitálnym čidlom s teplotnou kompenzáciou.

Zvýšená koncentrácia oxidu dusičitého môže spôsobiť podráždenie slizníc, rizikom je hlavne pre malé deti a osoby s astmou.
Vo vysokých koncentráciách môže spôsobiť otravu organizmu.

Prečo sú namerané hodnoty NO2 vyššie v noci ako počas dňa?

Vyššie koncentrácie NO2, ktoré môžeme pozorovať v nočných hodinách, sú z dôvodu pôsobenia slnečného žiarenia na NO2, čím vzniká O3, a preto sú hodnoty NO2 v  noci vyššie. Koncentrácia NO2 súvisí s intenzitou a plynulosťou dopravy (emisným zdrojom), meteorologickou situáciou (hlavne intenzitou slnečného žiarenia a teplotou) a v neposlednej rade s rozptylovými podmienkami.
Pri teplotných inverziách a nízkych rýchlostiach vetra bývajú koncentrácie znečisťujúcich látok vyššie.

Spoločnosť AG DATA umožňuje merané dáta poskytovať cez API.
Je tak možná integrácia do ďalších aplikácii. 
Pre konkrétne detaily kontaktujte e-mail: podpora@agdata.cz.

 

Meranie skládkových plynov

Dozorná rada skládky v nadväznosti na existujúce merania kvality ovzdušia stanice v obci, zadala aj merania čisto skládkových plynov, ktorých meranie online nie je finančne dostupné.
Výsledky v priloženom PDF súbore.

Pre vysvetlenie, skládkové plyny:

  • CH4 – metán
  • H2S – sírovodík
  • NH3 – amoniak

Tieto sa merajú v polročných intervaloch priamo vo vetracích šachtách na skládke. Ich koncentrácie sú v normách a hlásenia kontroluje inšpekcia životného prostredia. Toto meranie, tie nulové hodnoty v tabuľke znamenajú, že sú pod úrovňou rozpoznávania koncentrácií prístroja, ktorý je certifikovaný na úrovni povolených noriem)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dub_Monit2022_08_plyny Veľkosť: 790 kB Formát: pdf Dátum: 26.8.2022