Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Heraldika

Heraldický symbol

Historický symbol Dubovej je sv. Ján Krstiteľ. Tomuto svätcovi bol zasvätený pôvodný farský kostolík, ktorý tu stál už v r. 1332. Pôvod Dubovej v 13. Storočí nás vedie k presvedčeniu, že obec si sv. Jána Krstiteľa za svoj symbol zvolila už v čase gotiky. Prvý doklad na obecný znak, je pečatidlo Dubovej z roku 1692. Jeho odtlačok objavil J. Šimončič na liste obce z r. 1850. Sv. Ján Krstiteľ je na tomto pečatidle zobrazený jedinečným spôsobom. Pod textom v hornej polovici kruhového pečatidla : S (anctvs) IOANNES BAPTISTA je vyrytá postava sv. Jána v dobovom kostýme s gloriolou okolo hlavy. Pred sebou nesie tanier so svojou hlavou, ktorú nesie ako obeť viere ( obdobne zvykol sv. Bartolomej niesť svoju kožu prehodenú na predlaktí). Po stranách svätca je vyrytý letopočet vzniku pečatidla : 1692. O takto zobrazenom sv. Jánovi Krstiteľovi treba zdôrazniť, že na žiadnej ďalšej obecnej pečati sme ho ani len v príbuznej podobe nenašli. Ide skutočne o jedinečné zobrazenie svätca.

 

Obecný erb

erb_cb

erb_dubova

Na želanie obce sa pri heraldickej úprave symbolu obce pridali dve dubové vetvičky. V erbe majú plné opodstatnenie. V chotári obce prevládajú dubové a bukové porasty a aj pomenovanie obce nie je v tejto súvislosti náhodné. Erb Dubovej má červený štít. Hlavným symbolom je striebro (bielo) odetý sv. Ján Krstiteľ so zlatou (žltou) gloriolou okolo hlavy. Pôvodného patróna farského kostola doprevádzajú dve zlaté (žlté) dubové ratolesti.

 

Pečať

pecat

 

Zástava

zastava

 

Štandarda starostu obce

standarda1

 

Insignie starostu obce – reťaz

retaz2