Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zber separátov - 1100l nádoby

Zber separátov - 1100l nádoby
nádoby na plasty

Vážení občania

 

Od 13.8.2020 už nie sú súčasťou verejne prístupných kontajnerov na separáty 1100 litrové nádoby na plasty (žlté). Kontajnery určené pre organizácie (MŠ, ZŠ, ŠJ, OcÚ, Slovenská pošta) sú umiestnené mimo verejné priestranstvá a nie sú určené pre domácnosti a verejnosť. V obci Dubová je vykonávaná separácia a realizovaný zber separátov – plasty a papier – z jednotlivých DOMÁCNOSTÍ.  K tomu boli do domácností doručené na jeseň roku 2019 plastové vrecia (žlté na plasty a modré na papier) na celý rok a navyše pri zaplatení poplatku za odpad dostal každý poplatník textilnú nákupnú tašku a ďalšiu ročnú zásobu plastových vriec. Plasty a papier môžeme zbierať a odovzdávať aj v iných typoch vriec – podmienkou je, aby boli priehľadné (pre kontrolu obsahu).

Obec rokuje o častejších termínoch vývozu, ale keďže disciplína obyvateľov pri povinnej redukcii objemu najmä plastových fliaš, kartónov a ostatných separátov je veľmi nízka, spoločnosť, ktorá prepláca zber a likvidáciu separátov ( OZV ENVI-PAK) nie je ochotná zvýšiť počet vývozov. Ich prepočty sa opierajú o množstvo kilogramov, nie objem separátov, čo pri plastoch je možné dosiahnuť len pri dôslednom stláčaní (pošliapaní) najmä plastových fliaš.

Počúvame argumenty o tom, že doma uskladňované (najmä plasty) prekážajú a zapáchajú. Všeobecná, ale aj vlastná skúsenosť však ukazuje, že ak to mám mať doma, tak plasty poriadne postláčam a opláchnem, čím práve v domácnosti dosiahnem, že plasty nesmrdia a ich objem je nízky.

Buďme slušní k sebe, prírode, verejným priestranstvám, nechajme miesto aj ostatným a správajme sa zodpovedne.

 

Starosta obce