Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rekonštrukcia vozovky na ceste II/502 vo Vinosadoch

Dátum: 05.03.2024
Autor: Obec Dubová
Rekonštrukcia vozovky na ceste II/502 vo Vinosadoch

Aktuálne informácie o rekonštrukcií

Vodiči pozor! Mesto Pezinok v spolupráci so Slovenskou správou ciest informuje verejnosť, že od pondelka 18.3.2024 budú na ceste II/502 v obci Vinosady prebiehať stavebné práce z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cesty, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty v intraviláne obce Vinosady. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu vozovky a dosiahnutie homogénnych konštrukčných vrstiev. Z dôvodu rekonštrukcie bude cesta v obci Vinosady zjednosmernená. Zmeny čakajú aj autobusové linky.

Revitalizácia vozovky technológiou recyklácie za studena vrátane výmeny krytu bude pozostávať z odfrézovania asfaltových vrstiev vozovky v hrúbke do 200 mm. Následne bude realizovaná recyklácia za studena v hrúbke 220 mm s úpravou zrnitosti kameniva, pridania spojiva a rovnomerného rozhrnutia recyklovanej zmesi. Po dokončení recyklačných prác sa za účelom obnovy povrchových vlastností krytu a predĺženia životnosti vozovky zrealizujú nové asfaltové vrstvy vozovky.

Vzhľadom na rozsah použitej technológie bude doprava zjednosmernená v smere z Modry do Pezinka z dôvodu minimalizácie časových strát vodičov pri prejazde obcou Vinosady.  Uzávierka cesty II/502 bude v dvoch úsekoch, vždy jedného jazdného pruhu a to v dĺžkach: 518 m a 760 m. Obchádzková  trasa  zo  smeru  jazdy  od  Bratislavy/Senca  bude  stanovená  a vyznačená  od okružnej  križovatky  na  ceste  II/502  po  ceste  III/1086  do  obce  Šenkvice následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk až do mesta Modra s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je  10,4 km.  Celková  dĺžka  obchádzky cesty  II/502  je  8,4 km  s pripojením sa  na  cestu  II/502  v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Obchádzková  trasa  zo  smeru  jazdy  od  Malaciek/Perneku  bude  stanovená  a vyznačená  od mimoúrovňovej križovatky ciest II/503 s cestou II/502 s následnou jazdou do mesta Pezinok smerom od okružnej križovatky na ceste II/502 s cestou III/1086 s odbočením na cestu III/1086 do obce Šenkvice, následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk, až do mesta Modra a s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 11,4km. Celková dĺžka obchádzky cesty II/502 je 9,4km s pripojením sa na cestu II/502 v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Z dôvodu opravy vozovky vo Vinosadoch budú od pondelka 18. marca 2024 až do odvolania linky: 506, 540, 550, 565 a 599 medzi zastávkami Pezinok, Trnavská a Modra, Štefánikova  - iba v uvedenom smere premávať po obchádzkovej trase, pričom vynechajú Vinosady. V smere Modra – Pezinok budú premávať po svojich trasách bez obmedzenia.

  • Spoj 540/3 6:15 Bratislava, AS – 7:24 Modra, Okružná bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 6:05 Bratislava, AS – 7:14 Modra, Okružná
  • Spoj 565/3 5:40 Bratislava, AS – 7:10 Cífer, Žel. stanica bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nové časy spojenia teda budú 5:30 Bratislava, AS – 7:00 Cífer, Žel. Stanica

Cestujúci zo smeru Bratislava a Pezinok do Vinosadov prestúpia na zastávke Modra, Štefánikova do oprotiidúceho spoja. Cestujúci z Vinosadov na smer Modra prestúpia na zastávke Pezinok, Trnavská do oprotiidúceho spoja.

Zo zastávky Modra, Štefánikova do Vinosadov bude premávať v čase o 22:14, 22:44 a 23:44 mimoriadna výluková linka 541.

Posledný spoj 540/45 s odchodom z Bratislavy, AS o 23:40 a rovnako aj spoj 599/1 zoberú prípadných cestujúcich do Vinosadov na spiatočnej jazde z konečnej zastávky Modra, Štúrova.

Cez pracovné dni školského roku pôjdu z Vinosadov do Modry mimoriadne školské spoje na linke 541 v časoch o 6:51 hod a 7:16 hod.

Uvedené informácie dopĺňame aj grafickou vizualizáciou organizácie dopravy, mapou linky 541 a cestovným poriadkom výlukovej linky 541.

Práce na ceste potrvajú  60 dní. Zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť COLAS Slovakia, a. s., ktorá zmluvne preberá aj zodpovednosť za dočasné dopravné značenie.

Viac informácií tu: Rekonštrukcia vozovky na ceste II/502 vo Vinosadoch (pezinok.sk)