Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obec je dedina pre ľudí, nie parkovisko pre autá

Dátum: 20.01.2022
Autor: Obec Dubová
Obec je dedina pre ľudí, nie parkovisko pre autá

Postup uplatňovania objektívnej zodpovednosti

Tak ako takmer všade na Slovensku, sa aj v našej obci menia verejné priestranstvá na parkovacie plochy pre tých vlastníkov motorových vozidiel, ktorí v záujme svojho pohodlia neparkujú doma vo dvoroch, ale kdekoľvek. A to nielen na úkor vzhľadu obce a životného prostredia, ale aj na úkor bezpečnosti obyvateľov, keď zablokované chodníky nútia chodcov vstúpiť na cestu. Obecné zastupiteľstvo, stavebná komisia aj obecný úrad riešia túto zlú situáciu už dlho. Novela zákona o cestnej premávke v minulom roku umožnila obciam prostredníctvom svojich zamestnancov čiastočne riešiť túto situáciu a niektoré porušenia zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke pokutovať.

V roku 2022 začne obec Dubová uplatňovať v zmysle novely zákona o cestnej premávke objektívnu zodpovednosť vlastníkov motorových vozidiel. Pôjde o nesprávne parkovanie v zeleni, na chodníkoch, vo vjazdoch domov, v okolí autobusových zastávok a priechodov pre chodcov, na určených parkoviskách a verejných priestoroch. Na dokumentovanie sme prijali samostatného zamestnanca na čiastočný úväzok so skúsenosťami s prácou v policajnom zbore.

V mesiacoch január a február začneme postupne uplatňovať a pokutovať nesprávne parkovanie na Hlavnej ulici a v parku za krčmou – ide najmä o parkovanie na chodníkoch, v zeleni, vo vjazdoch domov a na pozemkoch obce, ktoré neboli schválené ako parkovacie miesta.

V marci budeme kontrolovať aj priestor pod parkom na Hlavnej ulici, kde je zakázané parkovanie mimo vyznačených parkovísk (obytná zóna), parkovanie v zeleni na okraji cesty a na priestranstve pri sv. Jánovi, kde je povolené len so súhlasom obce.

V apríli pridáme Dolnú, Družstevnú a Novosadskú ulicu, kde je problémom tiež parkovanie v zeleni pri ceste a blokovanie vjazdov.

V máji zahrnieme do kontrol aj Krížnu ulicu, Zámockú a Podhorskú ulicu (parkovanie v zeleni, vo vjazdoch) a Novosady (ulice v Novosadoch sú tiež obytnými zónami, kde je možné parkovanie len na vyznačených parkovacích miestach, t.j. – parkovanie na vlastných pozemkoch).

Uplatňovanie objektívnej zodpovednosti znamená, že zamestnanec obce vykoná zdokumentovanie porušenia zákona o cestnej premávke, obec požiada Policajný zbor SR o informácie o vlastníkovi vozidla a na ich základe obec pošle rozkaz o uložení pokuty vo výške 78 € (pevne stanovená suma zo zákona). V prípade odvolania sa (odpor voči rozhodnutiu) spis postúpime na riešenie štátnej polícii.

V prípade zaplatenia pokuty do 15 dní, stačí zaplatiť 52 €. V prípade podania odporu proti rozkazu bude porušenie zákona riešiť odvolací orgán a k plnej pokute môžu pribudnúť aj náklady konania a príde aj k zápisu do karty vodiča, čo zvyšuje sadzby pokút ďalších priestupkov.

Zamestnanec obce bude zisťovanie porušení robiť v náhodných termínoch, nebude fungovať na zavolanie, nebude dávať pokuty ani nikoho napomínať, ako by to bolo v prípade obecnej polície.

Všetci by sme uvítali, aby sme nemuseli takýmto reštrikčným spôsobom riešiť porušovanie zákona o cestnej premávke. Vyzývame preto všetkých vlastníkov motorových vozidiel, aby si zopakovali pravidlá cestnej premávky a správali sa k verejným priestorom ako k priestorom pre všetkých, nie len pre autá.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.