Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku informuje

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je realizované z úrovne Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súlade s  § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s platnosťou od 17. 06. 2021 od 12. 00 hod.

Dotýka sa všetkých miest na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec a to od 17. 06. 2021 od 12. 00 hod. do odvolania. O odvolaní predmetného vyhlásenia Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku bude informovať.