Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 29.3.2021 o 18.00 hod.

Starosta obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a), zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9

dňa 29.3.2021 o 18.00 hod. /pondelok/

Program:

Otvorenie rokovania

 • kontrola uznášania schopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov
 • schválenie programu rokovania
 1. Kontrola uznesení
 2. Správa o činnosti komisií OZ – predsedovia
 3. Správa HK o výsledkoch kontrol 2020
 4. Záverečný účet 2020
 5. Rozpočet 2021-3
 6. Správa HK
 7. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie starostu
   • Plán verejného obstarávania 2021
   • Plnenie rozpočtu 2021
   • o predĺženie platnosti PHRSR na rok 2021
   • o Rozpočtové opatrenie č.6/2020
 8. Uznesenia
 9. Záver

Ľudovít Ružička

starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
1 pozvánka na ROZ 29.3.2021 135.7 kB pdf 25.3.2021