Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

DUBOVÁ – zberný dvor odpadov

DUBOVÁ – zberný dvor odpadov
Upovedomenie o začatí konania
 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromaždovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel
 • Zistovacie konanie

 

 • Účel akcie: Účelom predloženého zámeru navrhovanej činnosti je vybudovanie zberného dvora odpadov v obci Dubová, okres Pezinok. Potreba zriadenia zberného dvora vstúpila do popredia predovšetkým z dôvodu racionálneho a efektívnejšieho nakladania s vyseparovanými odpadmi od občanov ako i z dôvodu zosúladenia s platnou legislatívou. Pre zberný dvor je vyčlenený priestor, ktorý je situovaný pri skládke odpadov Dubová – v k.ú. obce Dubová v lokalite „ Pod hájom.“
 • Dotknutá obec: Dubová (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad ŽP Pezinok
 • Navrhovateľ: Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová
 • IČO Navrhovateľa :00304735
 • Povoľujúci orgán: Spoločný obecný úrad pre stavebný poriadok a územné plánovanie, Budmerice
  Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dubova-zberny-dvor-odpadov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
oznam o začatí konania EIA zberný dvor 112.1 kB pdf 30.8.2020