Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

BVS oznamuje

BVS oznamuje
Pripojenie na kanalizáciu v zjednodušenom konaní

Od 28.8.2020 do 30.6.2021 je možné pripojenie na kanalizáciu v zjednodušenom konaní - bližšie informácie pri podaní žiadosti o drobnú stavbu na Obecnom úrade Dubová (správny poplatok 10 € so sebou). Žiaľ neplatí to pre Novosady (na druhej etape pracujeme). Nebude potrebná stavebná dokumentácia a použijete hromadné stanovisko BVS, ktoré Vám odkopírujeme (inak stojí 90€). Veríme, že využijete túto príležitosť a zrealizujete si domové prípojky. Upozorňujeme, že 31.12.2021 končí prechodné obdobie, kedy nehnuteľnosti mohli fungovať v inom režime - žumpy a čističky - platnosť týchto povolení zo zákona končí pre tých, ktorí majú pri pozemkoch kanalizáciu. BVS a.s. oznámila tiež obci, že vykonala kamerové skúšky kanalizačných prípojok, takže má prehľad o tom, ktoré nehnuteľnosti bez zmluvy používajú kanalizáciu a aj ktoré nehnuteľnosti so zmluvou ich nepoužívajú (t.j. síce platia, ale vypúšťajú splašky kade tade - prípadne občasne vypustia do kanalizácie obsah žumpy a zasmradia celú Dubovú, Kráľovú a pol Modry). Je čas dať si veci do poriadku. Nevieme, či podobnú príležitosť ešte dostaneme.