Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Koronavírus - aktualizované 18.12.2020

Koronavírus - aktualizované 18.12.2020
Pravidelne aktualizované informácie pre obyvateľov obce

Opatrenia od 19.12.2020

 

Základné princípy ZMOS:

Všetci máme zákaz vychádzania od 2.11. do 8.11.2020 v čase od 0.50 hod. ráno – do 01.00 hod. po polnoci nasledujúceho dňa   (vyhlásené 29.10.2020)

Výnimky (výber základných – prečítajte si podrobne vo vyhláške):

 • Mám so sebou potvrdenie o testovaní – negatívny výsledok
 • Cesta v nevyhnutnom rozsahu na nákup základných potravín, liekov, hygienických potrieb, zabezpečenie starostlivosti o deti, odkázanej osoby a domácich zvierat, doplnenie PHM
 • Cesta k lekárovi
 • Cesta na testovanie
 • Cesta na pohreb blízkej osobe, uzavretie vlastného manželstva, krst blízkej osoby
 • Prechádzka so psom alebo mačkou do 100 metrov od bydliska, starostlivosť o hospodárske zvieratá
 • Dieťa do 10 rokov
 • Cesta dieťaťa do jaslí a MŠ (nedomyslené – čo rodičia, ktorý sa nedali testovať...)
 • Cesta žiaka prvého stupňa do ZŠ (nedomyslené... )
 • Osoba, ktorá prekonala COVID-19 má o tom potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace (platí aj potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)
 • Osoba, ktorej bol zistený COVID-19 od 1.8. do 15.10.2020 (má o tom nejaký doklad/sms)
 • Osoba, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu (platí potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)
 • Osoba stredne a ťažko mentálne postihnutá (platí aj potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)
 • Osoba so závažnou poruchou autistického spektra (platí aj potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)
 • Osoba s ťažkým imunodeficitom (platí aj potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)
 • Onkologický pacient pri ceste na plánované vyšetrenie/liečbu (platí aj potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)
 • Osoby, ktoré mali v čase testovania nariadenú izoláciu (platí potvrdenie od všeobecného lekára, deti pod pediatra)

Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nemá výnimku zo zákazu vychádzania z titulu, že má potvrdenie, ostatné výnimky platia – vzťahuje sa však na neho zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších prevádzok prevádzkovateľov zariadení tj.:

 • Zákaz vstupu do areálu školských zariadení
 • Zákaz vstupu na poštu, obecný úrad
 • Zákaz cestovať do potravín mimo miesto bydliska
 • Zákaz vstupu do areálov cintorína, športovísk a ihrísk, kostola,
 • Zákaz vstupu na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa

Zamestnávatelia a prevádzkovatelia zariadení majú právo žiadať predloženie výsledku testu (iného dokladu) a nahliadnuť do neho – overiť skutočnosť o výnimke

Dokumenty z ktorých vychádzame pri pohybe na verejnosti

Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

 

Vstup do školy a školkého areálu informácie:

Dokumenty z ktorých vychádzame pri organizovaní vstupu do školy a školského areálu

Základné princípy:

Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

Čiže:

Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie sú v danej vyhláške.

 

Skládka odpadov informuje:

Skládka odpadov - Dubová s.r.o. oznamuje, že od pondelka 9.11.2020 funguje v štandardnom režime.

 

Oznam SLOVAK LINES:

SLOVAK LINES OZNAMUJE:
Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.
29.10.2020:
 • premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80
 • nepremávajú spoje označené X11 a X81

30.10.2020, 02.11.2020 – 06.11.2020 a 09.11.2020:

 • premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81,
 • nepremávajú spoje označené X10 a X80

 

Vážení obyvatelia

Pre tých, ktorí sa zúčastnia 1. kola celoplošného testovania, prinášame tieto informácie.

Testovanie sa bude konať v dňoch 31.10. a 1.11.2020 (sobota - nedeľa) v čase od 7.00 hod. – do 21.30 hod. Obedňajšia prestávka 12.00 – 13.00 hod., večerná prestávka od 17.00 – 17.30 hod.

Miesto testovania je spoločenská sála na ihrisku – Sokolská 9, 900 90 Dubová.

Do domácností doručujeme odporúčaný harmonogram návštevy testovacieho miesta podľa jednotlivých ulíc – v snahe o plynulejšie testovanie a 10 ks kvalitných respirátorov venovaných Skládkou odpadu Dubová pre každého obyvateľa nad 10 rokov..

Testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov.

Je nevyhnutné priniesť si občiansky preukaz, deti od 10 do 15 rokov sa preukážu preukazom zdravotnej poisťovne a majú byť v sprievode rodičov.

Pre osoby z rizikových skupín odporúčame zabezpečiť sa kvalitnými respirátormi, ochrannými okuliarmi a jednorazovými rukavicami.

Prosíme o dodržiavanie rozostupov pri čakaní na testovanie, aj čakaní na výsledky a samozrejme pokynov prítomných zástupcov armády, polície, zdravotníkov a aj zamestnancov obce.

Budeme sa spoločne snažiť o zvládnutie tejto neľahkej úlohy a preto potrebujeme Vašu spoluprácu a pozitívny prístup. Ďakujeme

 

Harmonogram pre obyvateľov:

 • Odporúčanie pre obyvateľov na vykonanie testu - termín podľa ulice a čísla domu
  • miesto: v sále na ihrisku - Sokolská 9: TU
 • Inštruktážne videá k testovaniu obyvateľstva: TU

 

Dôležitá informácia pre verejnosť

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi a miestam vyššej koncentrácie ľudí
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre a viac medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • nezúčastňovať sa hromadných podujatí, odložiť vybavovanie na úradoch, všetko čo je možné vybavte telefonicky a e-mailom
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov, kľučiek, telefónov, ovládačov elektroniky, počítačov a príslušenstva a všetkého, s čím často manipulujete
 • nosenie rukavíc, ochranného rúška alebo respirátora mimo domu nie je hanba, ale prevencia, dbajte na ich dezinfekciu po použití
 • obmedzte nakupovanie - zabezpečí jeden člen domácnosti s rukavicami a rúškom, obaly potravín dezinfikovať, zeleninu a ovocie umyť
 • pri cestovaní do práce a pobyte vonku si oblečte vonkajšiu vrstvu, ktorú budete prať po použití a na vyššej teplote
 • sledujte verejnoprávne médiá - RTVS alebo webové stránky uvzsr.sk, www.minv.sk, www.dubova.sk
 • nepodliehajte strachu a panike, správajte sa zodpovedne, zamyslite sa, ako sa dá zabrániť prenášaniu nákazy u vás doma
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

 

Nové opatrenia od 1.10.2020

 • Hromadné podujatia len do 50 osôb (výnimka – VŠETCI negatívny test nie starší ako 12 hodín a oznámenie 48 hodín pred podujatím na RUVZ)
 • Zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a rokovania verejnej správy (podmienky vo vyhláške)
 • VŠETKY prevádzky – podmienky pre jednotlivé druhy prevádzok sú osobitne nastavené (podmienky vo vyhláške)
 • Pre cirkvi – dodržiavanie prísnych opatrení pri cirkevných obradoch
 • Povinnosť nosiť rúško aj vonku – výnimky vo vyhláške (vzdialenosť 2 metre, deti do 3 rokov, žiaci 1.stupeň a MŠ a pod.)
 • Opatrenia hospodárskej mobilizácie – zamerané na zabezpečenie činnosti zdravotníctva, sociálnych služieb a karanténnych staníc, ostatné subjekty HM sú povinné spolupracovať....
 • Neodporúča sa organizovať podujatia pre seniorov a rodinné oslavy, posedenia
 • Obyvateľom sa odporúča očkovanie proti sezónnej chrípke a pneumóniám

 

Súhr informácií od 1.10.2020 sú aj z iných oblastí

 • Zákazy verejných a súkromných podujatí a počtu osôb na nich
 • Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri (výnimky si pozrite – vonku rúško nemusí byť, ak ste 2 metre a viac od seba...)
 • Nové opatrenia na hraniciach
 • Opatrenia hospodárskej mobilizácie (zamerané na zabezpečenie činnosti zdravotníctva, sociálnych služieb a karanténnych staníc) – všetky subjekty hospodárskej mobilizácie sú povinné zabezpečiť pomoc a súčinnosť

 

Hromadné podujatia a prevádzky, opatrenia od 1.10.2020

 1. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
 2. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích 7 zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.
 3. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Celé znenie: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf 

 

Zrušené podujatia

https://www.zmo.sk/aktuality/zrusenie-podujati-na-mesiac-oktober-696sk.html

 

Od 14.9.2020 od 6.00 hod platí aj pre okres Pezinok

 • Hromadné podujatia exteriér – do 100, interiér – do 50 osôb (výnimka – všetci budú mať negatívny test nie starší ako 12 hodín)
 • Hromadné podujatia len do 23.00 hod. (výnimka svadba do 30 osôb)
 • Zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a rokovania verejnej správy (podmienky vo vyhláške)
 • Plavárne a kúpaliská – kapacita do 50%
 • Zariadenia stravovania a zábavy – do 23.00 hod. (okrem svadieb do 30 osôb)
 • Zákaz návštev lôžkových oddelení  zdravotníckych zariadení a interiéru sociálnych zariadení (výnimka sviatosť pomazania kňazom)
 • Pre cirkvi – dodržiavanie prísnych opatrení pri cirkevných obradoch
 • Neodporúča sa organizovať podujatia pre seniorov a rodinné oslavy, posedenia
 • Obyvateľom sa odporúča očkovanie proti sezónnej chrípke a pneumóniám

 

 

Newsletter ZMOS 4.9.2020

 

ZMOS
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bioodpadu. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-poziadal-poslancov-parlamentu-o-legislativnu-aktivitu-kvoli-kuchynskemu-bioodpadu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS uspel v rokovaniach o peniaze na matriky. Združenie miest a obcí Slovenska presadilo v rokovaniach s rezortom financií navýšeniu výdavkov na činnosť matrík v roku 2020 o viac ako 1, 3 milióna eur. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-uspel-v-rokovaniach-o-peniaze-na-matriky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Pravidlá nosenia rúšok v školách
. Úrad verejného zdravotníctva zverejnil na svojej web stránke ako vybaviť žiakov do školy rúškami, ako správne použiť tvárové rúško, prečo má vôbec nosenie tvárových rúšok význam a pravidlá nosenia rúšok na školách. Viac TU https://www.zmos.sk/pravidla-nosenia-rusok-v-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Dôležité! Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. Kancelária ZMOS informuje, že termín na predkladanie žiadosti  o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ bol v rámci aktualizácie oznámenia posunutý z 31.augusta 2020 na 31. december 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dolezite--podpora-udrzania-zamestnanosti-v-materskych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Súťaž pre školy: Anketa Strom roka 2020. Súťaž pre školy - celoslovenská anketa Strom roka 2020, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. Viac TU https://www.zmos.sk/sutaz-pre-skoly-anketa-strom-roka-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Rokovanie NR SR. V stredu 2. septembra 2020 zasadalo parlamentné plénum, otvorili tak v poradí už 11. schôdzu NR SR. Predmetom rokovania boli najmä zákony vrátené prezidentkou SR na opätovné prerokovanie NR SR. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-nr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

PROJEKTOVÉ VÝZVY
Výzva na podporu elektronabíjačiek už zverejnená
. Ministerstvo hospodárstva SR už vyhlásilo druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Od 2. septembra do 30. novembra môžu samosprávy, aj podnikatelia požiadať o dotáciu na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Ide o druhé kolo tejto podpory, na ktorú je vyčlenených 650 tisíc eur. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-podporu-elektronabijaciek-uz-zverejnena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Podajte si žiadosť o grant z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Od 1. septembra si môžete podať žiadosť o jeden z grantov z Medzinárodného Vyšehradského fondu – Vyšehradské granty, Granty Vyšehradu+ a Strategické granty. Výzva je otvorená do 1. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/podajte-si-ziadost-o-grant-z-medzinarodneho-vysehradskeho-fondu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

Newsletter ZMOS 3.9.2020

ZMOS
ZMOS vypracoval newsletter k problematike priestupkov. Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo newsletter zameraný na problematiku priestupkov v podmienkach miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-newsletter-k-problematike-priestupkov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území. Akú úlohu bude zohrávať sociálno-ekonomické partnerstvo v území v Integrovaných územných stratégiách v budúcom programovom období ? Kto bude rozhodovať o alokácii zdrojov do regiónov ? Budú môcť samosprávy čerpať finančné zdroje zo všetkých politických cieľov EÚ? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali zástupcovia rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na stretnutí prípravnej fáze nového programového obdobia  2021 – 2027 v mestách obciach a regiónoch, ktoré zorganizovalo ZMOS minulý týždeň v Bešeňovej. Viac TU https://www.zmos.sk/v-priprave-integrovanych-uzemnych-strategii-je-dolezita-dobra-spolupraca-partnerov-v-uzemi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Špecifikácia činností podpory Envirofondu na rok 2021. Environmentálny fond zverejnil  na svojom webovom sídle dokumenty vo vzťahu k špecifikácii činností podpory na rok 2021. Termín predkladania žiadostí je do 15. decembra 2020 (vrátane). Viac TU https://www.zmos.sk/specifikacia-cinnosti-podpory-envirofondu-na-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ŠKOLSTVO
Digitálni koordinátori na školách
. Od septembra bude na desiatich školách prebiehať pilotná fáza programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie. Viac TU https://www.zmos.sk/digitalni-koordinatori-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

ÚVZ
Bližšie k opatreniam pre verejné kultúrne podujatia v súvislosti s Covid-19
. Ministerstvo kultúry SR zosumarizovalo opatrenia  pre umelecké predstavenia a verejné kultúrne podujatia platné od 1. septembra 2020, ktoré vyplývajú z nových opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Vzťahujú sa medzi iným aj na divadlá, kiná, koncertné sály a iné umelecké centrá a tiež na organizáciu verejných kultúrnych podujatí. Viac TU https://www.zmos.sk/blizsie-k-opatreniam-pre-verejne-kulturne-podujatia-v-suvislosti-s-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Nové usmernenie hlavného hygienika
. Úrad verejného zdravotníctva vydal v poradí už ôsmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-I9. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-usmernenie-hlavneho-hygienika-oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Zoznam bezpečných krajín a nový hraničný režim s Ukrajinou. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo nový zoznam krajín bez obmedzenia hraničného režimu a súčasne zverejnila aj štáty, ktoré pribudli na zoznam rizikových krajín. Viac TU https://www.zmos.sk/zoznam-bezpecnych-krajin-a-novy-hranicny-rezim-s-ukrajinou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

GRANTY
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-male-projekty-z-fondu-sk-nic-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Usmernenie_hh_sr_SARS_CoV_2_osma_aktualizacia 3.93 MB pdf 4.9.2020
Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva 6_9_2020 172.4 kB pdf 8.9.2020
Opatrenia regionalneho uradu 737.1 kB pdf 16.9.2020
30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP 141.4 kB pdf 1.10.2020
Uznesenie vlády číslo 587 - vyhlásenie núdzového stavu 145.9 kB pdf 1.10.2020
01_10_2020_opatrenia_ruska 111.4 kB pdf 1.10.2020
ZZ_2020_269_20201001 193.9 kB pdf 1.10.2020
01_10_2020_OLP_7693_2020_opatrenie_hranice 158.1 kB pdf 1.10.2020
587_2020 280.2 kB pdf 1.10.2020
final_opatrenia_ruska_15_10 111.1 kB pdf 15.10.2020
final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10 138.9 kB pdf 15.10.2020
písomné nariadenie starostu 15-2020 z 13.10.2020 109.6 kB pdf 20.10.2020
o testovaní 148.8 kB pdf 22.10.2020
RUVZBA zápisnica MŠ Dubová 386.6 kB pdf 22.10.2020
uznesenie 6872020 rozsirenie nudzoveho stavu k uznseniu 5872020 201 kB pdf 25.10.2020
Nábor dobrovoľníkov 220 kB pdf 27.10.2020
situacny_navod_miesta_testovania 1.08 MB pdf 27.10.2020
Harmonogram_podla_ulic_DUBOVA 144.9 kB pdf 27.10.2020
usmernenie_spolocna_zodpovednost_3_verzia 405.8 kB pdf 28.10.2020
ciastka_11_2020 479.8 kB pdf 31.10.2020
zápisnica- ZŠ Dubova 820.6 kB pdf 24.11.2020
korona_online_brozura 1.35 MB pdf 27.11.2020
rodicovstvo-v-case-koronavirusu 1.55 MB pdf 27.11.2020
UznVlady_804_2020 203.7 kB pdf 18.12.2020

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.