Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Úroveň vytriedenia

Úroveň vytriedenia
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dubová

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dubová za kalendárny rok 2019 je 28, 57 %.

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov (platná od 1.3.2020) je 22 € / tona