Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Starosta a poslanci vo volebnom období 2006-2010

Starosta vo volebnom období 2006-2010

Ľudovít Ružička

narodený 1967,

bytom Zámocká 47, 900 90 Dubová

tel. číslo: 0903 756 369

 

Poslanci vo volebnom období 2006-2010

Mgr. Vladislav Manduľák

predseda Komisie na ochranu verejného poriadku a služieb

narodený 1960

bytom Dubová, Podhorská 19

Ing. Juraj Meško

predseda Komisie finančnej, sociálnej, zdravotnej a pre správu majetku

narodený 1951

bytom Dubová 347

Pavol Lukačovič

člen Komisie pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

narodený 1956

bytom Dubová, Dolná 22

Renáta Jakubcová rod. Fandlová

členka Komisie pre školstvo, vzdelávanie, kultúru, šport a agroturistiku

narodená 1965

bytom Dubová, Zámocká 17

Miroslav Kučera

predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie, kultúru, šport a agroturistiku

narodený 1964

bytom Dubová, Hlavná 95

Jozef Zajíček

člen Komisie finančnej, sociálnej, zdravotnej a pre správu majetku

narodený 1964

bytom Dubová, Hlavná 2

Ing. Štefan Gregorička

predseda Komisie pre životné prostredie, výstavbu, plánovanie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

narodený 1967

bytom Dubová, Podhorská 2