Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhodnotenie obdobia rokov 2018 a 2022

Dátum: 21.10.2022
Autor: Obec Dubová
Vyhodnotenie obdobia rokov 2018 a 2022

Sumár za obdobie

Vyhodnotenie obdobia 2018 – 2022

 

V oblasti územného plánovania

 • UŠ Horné Humná – 2020 :v procese pred schválením
 • UŠ Za kaplnkou schválené 2021
 • UŠ Horné lúky schválené 2021
 • ZaD UPO č. 3 (zrušené) a č. 4 (2019) schválené 2022
 • UAŠ ulíc Krížna, Podhorská, Zámocká a Dolná 2020: schválené 2022
 • UAŠ školského areálu 2021 v procese
 • UAŠ centrum obce 2022 v procese

 

V oblasti prípravy investícií

 • EIA Zberný dvor 2019
 • PD Zberný dvor 2020
 • PD Cesta a chodník Novosady 2020
 • PD Kanalizácia a vodovod 2.etapa 2020
 • PD rekonštrukcia Dolná ulica 2022
 • PD rekonštrukcia Zámocká, Podhorská, Krížna – zadané 2022
 • PD priechody pre chodcov 2021
 • Zadanie pre nový dopravný projekt 2022
 • PD rekonštrukcia priehrady zadané 2022
 • Architektonická štúdia rozhľadňa Kukla 2022

 

V oblasti investícií a majetku

 • Fitness stroje na ihrisku 2019
 • Zámena pozemkov pri ihrisku 2019
 • Úprava priestoru a inštalácia historického preša v parku 2019 a sudov 2020
 • Stavebné úpravy na spoločenskej sále (nové dvere) 2020
 • PD a výmena rozvádzačov elektriny na verejnom osvetlení 2020
 • Rekonštrukcia strechy ZŠ a bleskozvodov 2020
 • Rekonštrukcia toaliet MŠ – 2020
 • Stojiská pre kontajnery a informačné tabule – 2020-2022
 • Oprava strechy obecného úradu 2021
 • Konvektomat do školskej jedálne 2021
 • Nová kosačka na ihrisko 2021
 • Oprava strechy MŠ, svetlíka, dažďových zvodov a rekonštrukcia elektriny – 2021
 • Rekonštrukcia kuchyne v MŠ – 2021
 • Vybudovanie ostrovčeka na priechode pre chodcov 2021
 • Prispenie na rekonštrukciu cesty Sokolská a úprava priestoru pred ihriskom 2021
 • Značenie detských ihrísk v obci 2021
 • Lanová pyramída na detskom ihrisku 2021
 • Rekonštrukcia chodníka Hlavná ( obecný úrad – ihrisko) 2021
 • Výmena podláh v triedach ZŠ, havária a rekonštrukcia vody, rekonštrukcia elektrických rozvodov 2021-22
 • Archeologický prieskum historickej lokality 2021-22
 • Vybudovanie dvoch bocianích hniezd a inštalácia krytov na elektrickom vedení 2021-22
 • Rekonštrukcia chodníka Hlavná ( pizzeria – Novosadská) 1 etapa 2022
 • Rekonštrukcia toaliet ZŠ 2022
 • Zateplenie prístavby ZŠ 2022
 • Dokončenie úpravy kalvárie na Vítkovom vŕšku 2022 (v spolupráci so skládkou Dubová)
 • Nové rúry na pečenie sciskaníc na ihrisku 2022
 • Prístrešky na ihrisku 2022
 • Odkúpenie kocky 2022
 • Projekt More pod nohami 2022
 • Príprava inštalácie fotovoltaiky na budovách obce (analýza a podklady) 2022

 

Iné organizačné úlohy

 • Zabezpečenie volieb do EP a prezidenta SR 2019
 • Zavedenie elektronickej registratúry 2019
 • Organizačné, personálne a technické zabezpečenie nového spoločného stavebného úradu v Budmericiach 2019-2020
 • Zabezpečenie volieb do NRSR 2020
 • Zabezpečenie SOBD 2021
 • Aktualizácia cintorínskych zmlúv 2021 a pasport cintorína
 • Zabezpečenie realizácie vyhlásených kovid opatrení 2020-21 (rúška, respirátory, dezinfekcie, informácie do domácností, nákupy, lieky, kontakt so seniormi – muškáty, vresy, listy od detí)
 • Zabezpečenie a organizácia 16 kôl testovaní 2020-21
 • Sprostredkovanie očkovania pre záujemcov 2021
 • Založenie spoločného školského úradu v Pezinku 2021
 • Prieskum verejnej mienky – podoba novej rozhľadne Kukla 2021
 • Projekt Môj dom – môj sad (výsadba 980 ks ovocných stromov a kríkov) 2021-2022
 • Príprava PHRSR v rámci MČK a dotazníkového prieskumu 2021-22
 • Realizácia opatrení utečeneckej krízy 2022 (109 ľudí)

 

Skvalitnenie služieb pre obyvateľov

 • Inštalácia POS terminálu (platby kartou) na obecnom úrade 2019
 • Rozdávanie kompostérov na BRO do domácností z projektu MČK 2019
 • Zavedenie zberu kuchynského odpadu a olejov 2020
 • Zabezpečenie kompostérov na BRO do domácností (veľký záujem) 2020
 • Rozdávanie bagov na BRO do domácností 2021 (skládka Dubová)
 • Zavedenie veľkej zbernej nádoby na drobný elektroodpad 2021
 • Zabezpečenie kiosku Z-box (alternatívne poštové služby) 2021
 • Spustenie telefónnej aplikácie webu obce Dubová 2021
 • Projekt Strieborná hodinka (stretnutia seniorov v Kocke) 2019-20

 

Rokovania obecného zastupiteľstva

 • Uskutočnilo sa 21 verejných rokovaní obecného zastupiteľstva, na ktorých sa prijalo 110 uznesení a schválilo a aktualizovalo 30 všeobecne záväzných nariadení
 • Uskutočnilo sa 6 stretnutí s verejnosťou o návrhoch riešení strategických materiálov (územný plán, urbanistické a architektonické štúdie, recyklačné centrum – zberný dvor)

 

Spolupráca MČK (členská obec, starosta je predseda)

 • Kompostéry do domácností – spoločný projekt obcí MČK
 • Spoločný projekt Krajinno-ekologický plán MČK 2020 (podaná žiadosť)
 • PHRSR MČK (spoločný strategický dokument) 2021-22
 • Projekt Proaktivity pre biodiverzitu (PriF UK) – podujatie 2021 – vtáky záhrad a polí
 • Memorandum o spolupráci s Katedrou UNESCO (UK, STU, MČK) – staré mlyny v MČK 2021, UŠ centrum obce Dubová zadané 2022
 • Príprava a spustenie spoločného webu MČK 2021-22 (aj prezentácia obce)
 • Spoločné obstarávanie dodávateľa služieb odpadového hospodárstva 2021-22 (vývoz odpadu s vážením jednotlivých nádob)

 

Spolupráca OOCR  (členská obec)

 • Podpora festivalu sciskaníc 2019 a 21
 • Podpora pri údržbe historického preša (konzervovanie) 2022

 

Spolupráca MAS Malokarpatský región (členská obec)

 • Príprava stratégie 2019
 • Zásobník projektov 2020
 • Zmeny stratégie 2021-22

 

Spolupráca v Rade partnerstva BSK (starosta je členom za MAS)

 • Príprava stratégie a spôsobu hodnotenia projektov 2019-20
 • Aktualizácie stratégií potrebných pre čerpanie prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu pre Bratislavský kraj (napr. pre nás dôležité: doprava  obchvat, sociálne služby a deinštitucionalizácia – Merema, cyklotrasy a cyklodoprava – Novosady,) 2021-22

 

Spolupráca so skládkou

 • Zakúpenie komunálnej techniky skládkou aj pre služby v obci (traktor, vlečka, drvič konárov, zametanie verejných priestranstiev) 2019-20
 • Pomoc pri zakúpení MTZ na testovanie (prístrešky, paravány) 2021
 • Darovanie respirátorov do domácností 2021
 • Pomoc pri rekonštrukcii kalvárie (chodník a zábradlie) 2022
 • Inštalácia meracích zariadení kvality ovzdušia zakomponovanie online údajov na webe obce 2022

 

Zhodnotenie majetku o 1.194.358 € za obdobie 2018-2022 (ku koncu roka 2022 je hodnota majetku obce 3.771.457€ - hnuteľný a nehnuteľný majetok vrátane pozemkov, budov a finančnej hotovosti)

Kapitálové výdavky za obdobie 2018-2022 vo výške 96.767 € + začatá rekonštrukcia Dolnej ulice ďalších cca 95 000 €.

Obec organizovala a podporila veľa tradičných aj jednorazových podujatí kultúrneho, spoločenského, záujmového a športového zamerania. Nosnými podujatiami sú Deň matiek, Divadelné predstavenie k MDŽ, Stavanie mája – Richtárska varecha, Vítanie leta, Tajomný les, Festival sciskaníc, Rozlúčka s letom, Hody, Šípkobranie, Spomienka na zosnulých, Vianočná besiedka.

Obec každoročne finančne a materiálne podporovala občianske združenia rôzneho zamerania – FK Dubová, ŠK SPC Častá, Sabuž Modra, Stolný tenis Vinosady, Talentárium, Cech roduverných Dubovaniek, Jednota dôchodcov Slovenska, starí páni, TDf, Konferencia sv. Jána Krstiteľa – Dubovské noviny, CK Trnava, poľovnícke združenia

 

Obec je aktívnou súčasťou združení

 • Malokarpatská vínna cesta
 • Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu
 • Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
 • Malokarpatský región – miestna akčná skupina (MAS)
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty

 

 

Poďakovanie zamestnancom obce, aktívnym členom komisií a slancom, aktívnym členom spoločenských organizácií a záujmových skupín.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.