Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jarné obdobie a lesné požiare

Dátum: 08.03.2021
Autor: Obec Dubová
Jarné obdobie a lesné požiare

článok OR HaZZ v Pezinku

Jarné obdobie a lesné požiare

Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich šírenie.

Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, na poli i pasienkoch. Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné násypy. Opadané lístie sa ľahko zapáli a holé konáre stromov tiež len veľmi krátko odolávajú plameňom. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie je za každých okolností zakázané a trestne sankcionované! Na druhej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Lesné požiare začínajú horením pôdneho pokrytia a rýchlosť šírenia sa požiaru je závislá od druhu, stavu rastlinného pokrytia, vlhkosti vzduchu , teploty, vetra a charakteru reliéfu. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, vzniká korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť rýchlosťou 25km/h. Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania! 

 

Lesy sú našim  azda najväčším bohatstvom, upevňujú a vracajú  nám  zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu.

Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich morálnych a ekonomických strát.                                                                                                     

OR HaZZ v Pezinku

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.