Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prehľad činnosti OR HaZZ v Pezinku za rok 2020

Dátum: 01.02.2021
Autor: Obec Dubová
Prehľad činnosti OR HaZZ v Pezinku za rok 2020

Článok OR HaZZ Pezinok

Prehľad činnosti OR HaZZ v Pezinku za rok 2020

           

 Uplynulý rok bol pre nás všetkých celkom iný ako tie predchádzajúce. Vyžiadala si to situácia s výskytom   nového vírusu,  nielen na Slovensku ale na celom svete, pre ktorý všetci občania museli dodržiavať rôzne epidemiologické opatrenia. Ale i napriek tomu činnosť hasičov nepoľavila. Práve naopak lebo hasiči okrem toho, že vykonávali výjazdy k požiarom, dopravným nehodám a iným udalostiam,  pomáhali  aj pri zavedení karanténnych opatrení v prvej vlne pandémie ale i pri  celoplošnom testovaní občanov.

 

Do územnej pôsobnosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  patria okresy Pezinok (17 obcí) a Senec (29 obcí). V uplynulom roku vykonali  hasiči v týchto dvoch okresoch  spolu 717  výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali  132 krát v okrese Pezinok a 121 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 210 výjazdov (66 v okrese Pezinok a 144 v okrese Senec). Zásahov,  pri ktorých bola poskytnutá technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 191. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 27 krát.

 

Celková priama škoda pri požiaroch v oboch okresoch bola 475 330 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 4 197 800 €.

 

Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.

 

Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní,  prejednáva priestupky voči fyzickým osobám   a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

 

V uplynulom roku bolo vykonaných spolu 156 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 819 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v roku 2020 bol výkon protipožiarnych kontrol v školských zariadeniach. Vzhľadom na epidemiologickú  situáciu na Slovensku   bolo v týchto zariadeniach vykonaných iba päť komplexných protipožiarnych kontrol, pri kontrolách nebola uložená žiadna sankcia. Okresné riaditeľstvo uložilo  3 blokové pokuty a vydalo deväť rozkazov na uloženie sankcie za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi občanmi. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1094 stanovísk. Na obciach boli vykonané  3  kontroly.

  

Rok 2020 bol iný aj v preventívno – výchovnej oblasti, všetky akcie určené pre verejnosť, pre deti a mládež boli z dôvodu pandemických opatrení pozastavené. Okresné riaditeľstvo zabezpečilo v spolupráci s DHZ mesta Pezinok v mesiaci február pre verejnosť  ukážku ako správne používať prenosné hasiace prístroje, ktorá bola zorganizovaná na podnet občanov v súvislosti s požiarom obývanej chaty v Kučišdorfskej doline a  iba niekoľko  exkurzií v letných mesiacoch pre deti z letných táborov.

 

 Profesionálni hasiči  prajú  občanom  v nadchádzajúcom roku    veľa zdravia, šťastia a dúfajú, že sa v roku 2021 vrátime do života bez  rôznych opatrení a obmedzení.

 

  1. o.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.